Online rezervačný systém

prednáška Mgr.Sedliak,PhD. na tému diéta

Týmto chcem poďakovať Mgr.Milanovi Sedliakovi,PhD ,že si v svojom nabitom programe našiel pre našich trénerov čas a samozrejme Romanovi Švantnerovi bez ktoreho by sa tento projekt neuskutočnil