Online rezervačný systém

Medzinarodné školenie EXOS 2018

Ďalšie úspešné podujatie s medzinárodnou účasťou za nami. Poďakovanie patrí všetkým zainteresovaným aj vedeniu za umožnenie skvelého priestoru.