Online rezervačný systém

Letný detský tabor - priebeh a vyhodnotenie

logo fitfactory

Nemčianska cesta 276, 974 01 Nemce (pri komíne)
organizuje

Letný denný fit tábor pre deti

Miesto konania: Nemčianska cesta 276, 974 01Nemce (pri komíne)

Dátum konania:
1. skupina od 20. - 24. júla 2015 (5 pracovných dní) (max.10 detí)
2. skupina od 27. - 31. júla 2015 (5 pracovných dní) (max.10 detí)

Cena: 75.- EUR.
Zálohu 20.- EUR je potrebné uhradiť:
1. skupina do 31.05.2015
2. skupina do 07.06.2015

Doplatok 55.- EUR je potrebné uhradiť:
1. skupina do 20.07.2015
2. skupina do 27.07.2015

Bank. spoj.:
Privatbanka a.s., BA, pob. B. Bystrica
Číslo účtu: 0-1414010/8120
IBAN: SK58 8120 0000 0000 0141 4010
SWIFT: BSLOSK22
VS: 2027072015
KS: 0308

V správe pre prijímateľa uveďte priezvisko a meno dieťaťa.

V cene je zahrnuté cestovné, strava (desiata, obed, olovrant), pitný režim, vstup + poistné, služby trénerov (pedagógov) a personálu.

Súčasťou programu bude predovšetkým praktická výučba základov športovej gymnastiky zábavnou formou pod vedením profesionálnej trénerky gymnastiky, ale aj množstvo hier a zábavy, kde sa deti naučia základom kolektívnych športových hier (vybíjaná, basketbal, volejbal ) pod vedením profesionálnych trénerov. Budeme sa taktiež venovať kreatívnej umeleckej činnosti.

Program taktiež zahŕňa možnosť návštevy plavárne na Štiavničkách, návšteva pamiatok v okolí Banskej Bystrici, ale aj turistika v okolí Banskej Bystrici (Fugerov dvor alebo Šachtičky).

Fit tábor začína pondelkom a končí piatkom s tým, že rodičia každý deň privezú deti do 08:00 hodiny (môžu aj skôr) a vezmú si ich večer o 18:00 hodine vo Fitfactory.

Informácie a kontaktná osoba: Ing. Bc. Andrea Reháková 0905 830 265
Tréneri (pedagógovia): Kristína Reháková, Mgr. Richard Kováč

Každý účastník je povinný mať pri sebe preukaz poistenca! Deťom môžete poskytnúť aj malé vreckové.