Online rezervačný systém

Letný denný fit tábor pre deti s Kikou a Riccim

.

          Miesto konania: Nemčianska cesta 276, 974 01Nemce (pri komíne)

          Dátum konania: 25. - 29. júla 2016

           Cena: 85.- EUR

Záväzné prihlášky: na recepcii 0948 858483

          V cene je zahrnuté cestovné, strava (desiata, obed, olovrant), pitný režim, vstup + poistné, služby trénerov (pedagógov) a personálu.

          Súčasťou programu bude predovšetkým praktická výučba základov športovej gymnastiky zábavnou formou pod vedením profesionálnej trénerky gymnastiky, ale aj  množstvo hier a zábavy, kde sa deti naučia základom kolektívnych športových hier (vybíjaná, basketbal, volejbal ) pod vedením profesionálnych trénerov. Budeme sa taktiež venovať kreatívnej umeleckej činnosti.

          Program taktiež zahŕňa možnosť návštevy plavárne na Štiavničkách, návšteva pamiatok v okolí Banskej Bystrici, ale aj turistika v okolí Banskej Bystrici (Fugerov dvor alebo Šachtičky ).

          Fit tábor začína pondelkom a končí piatkom s tým, že rodičia každý deň privezú deti do 08:00 hodiny (môžu aj skôr) a vezmú si ich večer o 18:00 hodine vo Fitfactory.

           Informácie a kontaktná osoba: Ing. Bc. Andrea Reháková 0905 830 265

          Tréneri (pedagógovia): Kristína Reháková, Mgr. Richard Kováč

          Každý účastník je povinný mať pri sebe preukaz poistenca! Deťom môžete poskytnúť aj malé vreckové.